NAMA/NIPPANGKAT/GOLJABATAN
dr.Pontas H. Batubara, M.kes
NIP. 196511102000121002
Pembina Utama Muda / IV.cKepala Dinas
Satibasa Hutahaean, SE
NIP. 19640925198603 2 007
Pembina / IV.aKabid Keluarga Berencana
Desima Sihite, SE
NIP. 196809151990032013
Pembina / IV. aKabid Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga
Henny Christina, SE
NIP. 197812282002122004
Penata TK. I / III.dKabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan
Lidia Hutahaean, SS.M.Pd
NIP. 19720121 200212 2 003
Pembina / IV. aKassubag Umum dan Kepegawaian
Guna Dolok Sidauruk, SST, MKM
NIP. 19720130 199203 2 006
Pembina / IV. aKasi Pembinaan Kesertaan KB
Rasiana Tarigan, SP
NIP. 19660503 199103 2 003
Penata TK. I / III.dkasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
Dorti Epilona Siregar, SE
NIP. 19790717 200502 2 003
Penata TK. I / III.dKasubbag Program adan Keuangan
Mei Fanora Pardede
NIP. 19670520 1987903 2 005
Penata TK. I / III.dKasi Jaminan Pelayanan KB
Marhusa Nikosusilo Napitupulu
NIP. 19790708 200502 1 003
Penata TK. I / III.cKasi Pengendalian Penduduk & informasi Keluarga
Rotua Simarmata, AMd
NIP.19721228 200604 2 013
Penata Muda TK. I / III.bFungsional Umum
Pesta H Naibaho, SE
NIP. 19831225 200604 2 013
Penata Muda TK. I / III.bFungsional Umum
Anggada Sugar Marpaung, SH
NIP. 19870202 200604 1 004

Penata Muda TK. I / III.b
Fungsional Umum
Heriston Tambunan
NIP. 19670319 199011 1 001
Penata Muda TK. I / II.dFungsional Umum
Romaria A. Siahaan, A.Md
NIP. 198110102014082006
Penata Muda TK. I / II.dFungsional Umum
Edi Sianturi
NIP. 19810604 201212 2 001
Penata Muda / III.aFungsional Umum
Hotmarajohan SimajuntakStaf Honor
Horas Frasi ManurungStaf Honor
Robin G. Binus PardedeStaf Honor
Rosy Andryani SiahaanStaf Honor
Tombang NapitupuluStaf Honor

dr.Pontas H. Batubara M.Kes